www.karsten-a-krabbe.dk
 

Digte:

Fortællinger: Mølleå og Åmose
Fortælling om en kanotur til Mølleåen

Langs Havet
En ældre mand venter på, at hans søn skal vende tilbage fra havet, hvor stormen raser.

I fantasiens grænseland

Her ligger jeg og venter på,
at søvnen skal indfinde sig
- et sted mellem nutid og utid.
Det flimrer for mit øje.
Min sjæl har foldet sig en
lillebitte smule ud,
og pludselig er jeg
i andre universer.
Her har jeg grædt og lidt,
vundet mine største sejre
og lidt fatale nederlag.
Her er kærlighed kærlighed og had had
Her er stort småt
og småt for stort til,
at det kan overskues.
I disse universer,
i disse liv,
tørrede bitre tårer ud
og blev til forståelse.
Her er pladsen for trang
til kroppen.
I disse løngange
fandt jeg min Gud
og blev et med noget større,
hævede mig over jordniveau
og anede sammenhænge
og storhed.
I fantasiens grænseland
mødes drømme og modsætninger
og bliver til realiteter.
Her er nirvana
og simsalabim.
Her er fred og ro og erkendelse,
når lidelserne
for en tid får fred.

Af Karsten A. Krabbe.
Digtsamlingen I Fantasiens Grænseland.
Zodiak 1989.

Nu

Nu.
Nu er
Nu er nu
Nu er barnet, der fødes
Nu er den dirrende olding,
der dør med et suk
Nu er bygningerne, som bygges
og rives ned -
Byer som bombes
og haven, som graves
Et glimt af nu og kærlighed fødes.
Nu et glimt og kærlighed dør
med et klynk.
Nu kæler vi, græder vi,
patter vi, savler vi,
elsker vi, leger vi, smiler vi,
dør vi, tror vi, håber vi,
længes vi.
Nu er solen, naturen og himlen,
højre storetå, du og jeg,
brisen over menneskesindet,
skvulpet i havet,
skyggen af en tanke,
Guds bevidsthed.
Nu er nu,
Nu er digtet,
Nu er nu nu.

Af Karsten A. Krabbe.
Fra digtsamlingen I Fantasiens Grænseland.
Zodiak 1989.

Opdateret d. 10.10.2006